Информация для поставщиков

Перелік документів (для сільгоспвиробників) при укладанні договору з ТОВ «Агро Сінтез Плюс»:
(копії мають бути засвідчені печаткою підприємства та підписом керівника, з поміткою «копія вірна»)

ДОКУМЕНТ
1 Копія витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДРПОУ), виданого не раніше одного місяця до дати підписання договору
2 Копія Витягу з реєстру платників ПДВ або копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ
3 Копія протоколу та наказу про наділення повноваженнями підписанта
4 Копія довідки про площу земель, які знаходяться в оренді чи/або власності Продавця
5 Банківські та поштові реквізити підприємства
6 Копія довідки/витягу з єдиного державного реєстру, видану Державною службою Статистики (за наявності)
7 Статут Постачальника (повністю) зі змінами (якщо такі є)
8 Завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №4;Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай поточного року; (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми (або квитанцію № 2 у випадку електронного подання)
9 Завірену копію заповненої форми державного статистичного спостереження №37 та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт поточного року (місячна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми (або квитанцію № 2 у випадку електронного подання)
10 Завірену копію заповненої форми державних статистичних спостережень №29. Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на кінець поточного/попереднього року (річна) з відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми (або квитанцію № 2 у випадку електронного подання)

Список документів не є остаточним і може доповнюватись. 
123